Kraamzorg - Beschrijving Scholing 'Stigmatisering'


Deze scholing valt in categorie C: Verdieping algemene onderwerpen en kan als niet-verplichte scholing geaccrediteerd worden bij het Kenniscentrum Kraamzorg. De scholing duurt 3 uur en levert 3 studiepunten op. Na afloop ervan ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

Algemeen

Uit onderzoek is gebleken dat 70% van de mensen met een psychische aandoening vooroordelen ervaart. Het merendeel hiervan zwijgt over hun problematiek, omdat ze bang zijn dat andere mensen een vooroordeel over hen hebben. Dit wordt stigmatisering genoemd.

Stigmatiserende opmerkingen kunnen het herstelproces belemmeren. Voor kraamverzorgenden is het dus van belang om te weten welk effect stigmatisering heeft op de kraamvrouw en hoe het anders kan.


Met de documentaire 'Ze wist toch waar ze aan begon?!' worden stigmatiserende uitspraken onder de aandacht gebracht die tegen moeders met psychische klachten na een bevalling zijn gezegd. Er komen uitspraken aan de orde van zowel hulpverleners als naaste familie, vrienden, kennissen of collega's.


De vragen die aan de orde komen, zijn:

 • Wat is stigmatisering precies?

 • Welke invloed heeft stigma op de kraamvrouw?

 • Hoe kun je er voor zorgen dat je geen vooroordelen hebt?


Leerdoelen

 1. Weten wat stigmatisering is en hoe vaak dit voorkomt;

 2. Inzicht hebben in de oorzaken en gevolgen van stigmatisering;

 3. Begrijpen dat uitspraken van invloed kunnen zijn op stigmatisering;

 4. Bewustwording van stigmatiserende uitspraken in relatie tot de kraamvrouw.


Praktisch

 • Deze scholing valt in categorie C onder het onderwerp Verdieping algemene onderwerpen;
 • De scholing duurt 3 uur en kan met 3 punten geaccrediteerd worden bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Deze punten worden uiterlijk binnen twee weken bijgeschreven.
 • Bij een live scholing ontvang je een werkblad met opdrachten en na afloop krijg je een certificaat als bewijs van deelname. Deelnemers van een online scholing ontvangen alleen een certificaat.
 • Een overzicht van de kosten van deze scholing kan worden aangevraagd. Voor een scholing die op locatie gegeven wordt, worden reiskosten in rekening gebracht. Mijn werkzaamheden zijn vrij van BTW.


Doelgroep

 • Kraamverzorgenden


Aanmelding per groep / per persoon / voor zzp-ers

Als er een locatie beschikbaar is, dan kan deze scholing incompany gegeven worden. De groepen bestaan uit minimaal 6 en maximaal 15 personen. Er kan een vrijblijvend kostenoverzicht aangevraagd worden.


Is deze scholing binnen jouw organisatie al gegeven, maar heb je deze door omstandigheden gemist, dan kun je alsnog deze scholing volgen. Ook als je zzp-er bent, dan is er de mogelijkheid om deze te volgen. 


Online

Als deze scholing als online versie via Zoom aangeboden wordt, dan kunnen er maximaal 20 personen meedoen. Deelname gaat op volgorde van inschrijving.