Werkwijze


Voordat we aan de slag gaan, kun je lezen wat je kunt verwachten tijdens de therapie.

Kennismaking

Het eerste - vaak telefonische - kennismakingsgesprek heeft als doel om kort te vertellen wat er bij jou speelt. Wil je meer weten over de therapie of een indruk van mij als therapeut krijgen, dan plannen we een gesprek in mijn praktijk. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten.


Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek vraag ik naar je achtergrond op onder andere medisch en psychosociaal gebied. Tevens vraag ik je om een duidelijke hulpvraag te formuleren en wat je van mij verwacht. Ook laat ik je weten met welke interventie ik jou het beste kan helpen.


Vervolgsessies

Tijdens het traject maak ik gebruik van verschillende interventies, zodat je zelf gaat ervaren waar voor jou de mogelijkheden tot verandering liggen. Standaard wordt een tijdsduur van 1,5 uur aangehouden.


Evaluatie

Na het traject vraag ik je om een evaluatie te geven. We kijken terug om na te gaan welke inzichten je hebt gekregen en hoe je daarmee verder kunt.


Werkgebied

Alle sessies vinden plaats in mijn eigen praktijk op de 3e etage in het Medisch Centrum Stelle in Hoogvliet. Voor mijn begeleiding is de provincie Zuid-Holland mijn werkgebied. Scholingen kunnen in heel Nederland gegeven worden. De reiskosten zullen dan in rekening gebracht worden.


Werktijden

Vanaf 1 januari 2023 kunnen op de volgende tijden sessies ingepland worden:

  • Van 11.00 uur tot 12.30 uur
  • Van 13.00 uur tot 14.30 uur
  • Van 15.00 uur tot 16.30 uur
  • Van 20.00 uur tot 21.30 uur

Alle extra tijd zal gefactureerd worden naar rato (zie Tarieven).


Factuur

Via email ontvang je per sessie achteraf een factuur. Tijdens het intakegesprek geef ik deze informatie aan jou door. Door hiermee akkoord te gaan, geef je meteen toestemming (vanwege de AVG) om de factuur te sturen via de mail.


Vergoedingen

Mijn begeleiding wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Lees hier meer over vergoedingen.


Verhinderd

Als een afspraak niet door kan gaan, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten, binnen 24 uur voor onze afspraak. Zonder reden niet op de afspraak verschijnen levert je een no-show factuur op.


Geheimhoudingsplicht

Ik heb een afgeleide geheimhoudingsplicht, dus alles wat we bespreken zal vertrouwelijk worden behandeld.


Uitwisseling informatie met derden

Indien het nodig is om informatie in te winnen bij derden of informatie te verstrekken aan derden, dan zal altijd eerst toestemming aan de cliënt gevraagd worden.


Doorverwijzing

Je hebt geen doorverwijzing nodig van een huisarts.


Voor verwijzers

Bij het doorsturen van een cliënt is er geen doorverwijzing nodig. U kunt uw cliënt contact met mij laten opnemen door het Contactformulier in te laten vullen. Voor het verloop van de behandeling kunt u op deze pagina meer lezen.


Papieren dossier

Zonder jouw toestemming krijgt niemand inzage in jouw dossier. Van elke intake is er een papieren versie die in een afgesloten dossierkast in mijn praktijk wordt bewaard.


Digitaal dossier

Van elk gesprek maak ik een uitgebreid verslag. Alle verslagen staan op mijn laptop die beveiligd is met een wachtwoord.


Elektronisch Cliënten Dossier

Ik ben verplicht om een Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) bij te houden. Deze is ondergebracht bij de beroepsvereniging CAT Vergoedbaar.