Projecten


Project PATH - 2021 / 2022

Het Europese PATH-project is bedoeld om aanstaande en kersverse ouders te helpen met de voorbereiding op het krijgen van een kind en de opvoeding die daarbij nodig is. Het Maasstad Ziekenhuis neemt deel aan PATH en zal met verschillende programma’s (toekomstige) ouders gaan helpen. Bij de lancering is gebruik gemaakt van de documentaire 'Ze wist toch waar ze aan begon?!'


Documentaire 'Ze wist toch waar ze aan begon?!' - 2020
Deze documentaire gaat over stigmatisering van pasbevallen moeders die met psychische klachten te maken krijgen. In de documentaire komen drie moeders aan het woord die met stigmatisering te maken hebben gehad. Zij vertellen welke invloed dit gehad heeft op hun welzijn en hun verdere leven.


Nederlandse Film Academie, korte film 'Mania'

Deze korte film gaat over de periode dat een pasbevallen moeder niet alleen maar een roze wolk hoeft te ervaren. Juist de donkere gedachten kunnen in het leven van een moeder tot een nachtmerrie leiden. Bij deze korte film heb ik mijn eigen ervaringen als input mogen geven.


Documentaire Roze Wolk - 2016

Als professional ben ik betrokken geweest bij de documentaire Roze Wolk, over vier moeders die na een bevalling depressieve klachten meemaakten. In deze documentaire vertellen vier moeders op een openhartige en intieme manier wat ze met hun jonge gezin en partner hebben meegemaakt of waar ze nog middenin zitten. Eindelijk kunnen ze hun hart luchten. Met deze documentaire wordt geprobeerd om dit persoonlijke, kwetsbare en pijnlijke proces bespreekbaar te maken.


Erasmus MC, Workshop MBU's United - 2016

Op vrijdag 16 september werden in het Erasmus MC diverse workshops aangeboden met als doel om de kennismaking tussen de verschillende MBU's in het Nederlandstalig gebied te bevorderen en een uitwisseling te hebben van ervaringen, multidisciplinair behandelaanbod en organisatie. Deze dag was ter ere van het 50-jarig bestaan van de MBU in het Erasmus MC. Als ervaringsdeskundige met zowel postpartum depressie als kraambedpsychose kon ik mijn eigen ervaringen inbrengen als bijzondere toevoeging aan deze dag.


Trimbos, E-learning over Postpartum Depressie (PPD) - 2016

Trimbos ontwikkelt de online cursus om professionals te leren om eerder depressieve klachten bij zwangere vrouwen en pas bevallen moeders te herkennen, bespreekbaar te maken en waar mogelijk te voorkomen. Het aantal vrouwen met een postpartum depressie kan met 22% afnemen door betere herkenning en preventie. Een belangrijke eerste stap hierin is het tijdig signaleren van (beginnende) depressieve klachten. Wanneer deze cursus beschikbaar komt, is nog niet bekend.


Samen Sterk zonder Stigma, Medewerking '99keerandersdanjedenkt' - 2015

Meer dan 100 koffiegesprekken voerden ambassadeurs met politici, medici, sporters, acteurs, zangers, juristen en andere inspirerende en invloedrijke Nederlanders. Journalist Paul Custers was bij elk gesprek aanwezig en beschreef 99 verhalen vanuit zijn perspectief. Deze verhalen zijn gegoten in boekvorm: 99keerandersdanjedenkt. De gesprekken gingen over vooroordelen, onwetendheid, bekendheid en eigen ervaringen met psychische aandoeningen.


Erasmus MC, Generieke module 'Arbeid als medicijn' - 2015

Werk kan psychische klachten verergeren of veroorzaken. Maar tegelijkertijd kan werk mensen gezond maken of houden. Werk is identiteit bevorderend, creëert structuur en geeft betekenis. Vanuit deze gedachten wordt de module 'Arbeid als Medicijn' ontwikkeld. Het doel van de module is het voorkomen van problemen op het gebied van werk(hervatting) en de inzet van arbeid als middel tot herstel. De module ondersteunt bij het bespreekbaar maken van werk en inzet van werk binnen de reguliere behandelingen en kan gebruikt worden door de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk en behandelaren in de Basis GGZ.


Samen Sterk zonder Stigma, Medewerking aan 'Moed' - 2015

In het boekje 'Moed, kracht, motivatie, openheid, ambitie, talenten en dromen' maak je kennis met 20 ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma. Zij vertellen wat openheid over hun ervaringen hen heeft gebracht, wat hun dromen zijn en hoe ze die najagen én realiseren.


Kraambedpsychose vanuit acupunctuur - 2014

Silvia is derdejaars studente acupunctuur en heeft voor haar essay mijn ervaringsverhaal gebruikt. Ze heeft daarvoor de boeken van Karin gelezen en vond deze zeer indrukwekkend. Silvia heeft in haar essay uitgelegd hoe symptomen van een psychose vertaald kunnen worden naar de Chinese geneeskunde. Voorzover ze het verhaal heeft kunnen analyseren, komt het - vanuit de 'Traditional Chinese Medicine' (TCM) gezien - voort uit een verstoring waarbij meerdere systemen uit balans zijn. TCM heeft een brede kijk, waarbij het lichaam, de geest en zijn omgeving met elkaar te maken hebben. Elk verhaal heeft zijn eigen oorsprong en komt voort uit een andere disharmonie. Dit is een heel andere manier van kijken naar ziektebeelden ten opzichte van de Westerse geneeskunde.


Dimence, 'Vervreemd van mezelf en mijn omgeving' - 2013

Het boek vertelt over de verhalen van vrouwen die een postpartum psychose hebben doorgemaakt. De angst die zij hebben gevoeld, het onbegrip en de onwetendheid van de omgeving speelden hen parten. Karin den Oudsten heeft haar ervaring met dit ziektebeeld om kunnen zetten tot een kracht en zet zich in voor deze doelgroep. Dit boek creëert kennis, erkenning en steun voor iedereen die met dit ziektebeeld in aanraking komt.