Scholing over 'Gespreksvoering'


Een goed gesprek kunnen voeren is essentieel als het gaat over herstellen van een psychische aandoening. Duidelijk geformuleerde vragen stellen en aandacht hebben voor het effect bij de ander speelt daar een grote rol in. Deze scholing geeft jou meer inzicht in hoe je jouw gespreksvoering kunt verbeteren en waar je op kunt letten.

Denkpatronen

Vanuit de neurowetenschappen is bekend dat iedereen een eigen denkpatroon heeft. Deze denkpatronen bevatten onder andere woorden, geluiden en bepaalde ideeën en bepalen daarmee ons denkproces. Deze zijn ontstaan door onze opvoeding, opleiding, ervaring en omgeving. Het is een beeld die jij van de wereld hebt. En tegelijkertijd ook de basis van waaruit jij gesprekken met een ander voert.


Heb jij weleens een advies gehad van iemand waar jij echt helemaal niets mee kon? Dan was dat een advies die gebaseerd is op het denkpatroon van degene die het advies gaf, en dus totaal niet aansluit bij jouw denkpatroon.


Om dat denkpatroon - en daarmee ook een herstelproces - te kunnen veranderen is het nodig dat er in de hersenen nieuwe verbindingen worden gelegd. We weten allemaal dat als we willen veranderen dat dat een lastig proces is wat gepaard kan gaan met ongemakkelijke en onwennige gevoelens, pijnlijke inzichten, frustratie en het gevoel van leegte.


Leerdoelen

 • Je leert om tijdens een gesprek om jouw denkpatroon achterwege te laten
 • Je bent in staat om de juiste vraag op het juiste moment te stellen
 • Je maakt gebruik van non-verbale communicatie, leert deze te herkennen en te benoemen
 • Je kunt opbouwende feedback geven


Basisvragen

Tijdens deze scholing gaan we werken met allerlei soorten vragen:

 • Gesloten vragen
 • Open vragen
 • Keuzevragen

 • Reflecterende vragen

 • Confronterende vragen

 • Dubbele vragen

 • Suggestieve vragen

 • ‘Waarom’-vragen


Vervolgvragen

We gaan oefenen met het verloop van een gesprek. Naast het stellen van deze basisvragen gaan we ook oefenen met het stellen van verdiepende vragen:

 • Actievragen
 • Gedragseffectvragen
 • Verschilvragen
 • Vragen naar verklaringen
 • Gedachteleesvragen
 • Toekomstgerichte vragen
 • Hypothetische vragen


Verloop van een gesprek

Als je een gesprek met iemand voert, dan kan het zo zijn dat deze niet helemaal verloopt zoals je gedacht had. Soms is er sprake van 'ruis' waardoor je elkaar niet meer lijkt te begrijpen. Dan is het zinvol om bepaalde technieken in te zetten vanuit de NLP, zoals:

 • Luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Vermijden van invullingen en aannames
 • Meta-communicatie
 • Non-verbale communicatie, zoals intonatie, mimiek en lichaamstaal
 • Stiltes laten vallen
 • Metaforen


Oefeningen

Tijdens deze scholing ga je ook aan de slag in de vorm van oefeningen. Via deze oefeningen krijg je meer inzicht in wat jouw woorden voor effect hebben en wat je daarin kunt veranderen.


Feedback

Het geven van feedback ontaardt vaak in kritiek. Het geven van goede feedback is essentieel om er iets van te leren. Je gaat tijdens deze scholing leren hoe je goede feedback kunt geven.

Praktisch

 • Deze scholing bestaat uit 2 dagdelen;
 • Bij een live scholing ontvangt de deelnemer een handout en na afloop wordt een certificaat als bewijs van deelname gegeven. Deelnemers van een online scholing ontvangen alleen een certificaat.
 • Een overzicht van de kosten van deze scholing kan worden aangevraagd. Voor een scholing die op locatie gegeven wordt, worden reiskosten in rekening gebracht. Mijn werkzaamheden zijn vrij van BTW.